31
21
37
89
18
21
26
65
18
16
16
50
15
16
26
57
13
16
17
46
7
11
17
35
5
5
11
21
2
2
8
12
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
07:30 กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
08:00 กรีฑา - กระโดดไกล - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
08:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
08:00 กรีฑา - กระโดดสูง - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
08:00 กรีฑา - ขว้างจักร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
08:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 7  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
ศูนย์กีฬาในร่ม 2
08:30 ลอนเทนนิส -ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 1
สนามเทนนิส มรพส.
08:30 ลอนเทนนิส -ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 1
สนามเทนนิส มรพส.
08:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
08:45 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบคัดเลือก  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
08:55 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบคัดเลือก  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
09:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
09:00 กรีฑา - กระโดดไกล - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
09:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
09:00 แบดมินตัน -ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 1
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
09:00 แบดมินตัน - ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 2  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
09:00 แบดมินตัน -ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 3
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
09:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สนามฟุตบอล 2
09:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง ไม่ระบุ  พบกันหมด  คู่ที่ 1  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย A  รอบแรก   คู่ที่ 1
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
09:00 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - ชาย สาย B  รอบแรก   คู่ที่ 2
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
09:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 1  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
09:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 2  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
09:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 3  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
09:50 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
10:10 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบคัดเลือก  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
10:30 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
10:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง ไม่ระบุ  พบกันหมด  คู่ที่ 2  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
10:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 1  
สนามเปตอง
10:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 2  
สนามเปตอง
10:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 3  
สนามเปตอง
10:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 4  
สนามเปตอง
10:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 1  
สนามเปตอง
10:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 2  
สนามเปตอง
10:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 3  
สนามเปตอง
10:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 4  
สนามเปตอง
10:30 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 3
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
10:30 เซปักตะกร้อ -ทีมชุด - หญิง ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 4
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
10:30 ลอนเทนนิส -ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 2
สนามเทนนิส มรพส.
11:00 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
11:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สนามฟุตบอล 2
11:30 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
11:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย A  รอบสาม  คู่ที่ 1  
สนามเปตอง
11:30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย B  รอบสาม  คู่ที่ 2  
สนามเปตอง
11:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย A  รอบสาม  คู่ที่ 1  
สนามเปตอง
11:30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย B  รอบสาม  คู่ที่ 2  
สนามเปตอง
11:40 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
11:50 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
12:00 แบดมินตัน -ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ   คู่ที่ 6
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
12:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
12:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
12:40 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 7  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
12:40 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 8  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สนามฟุตบอล 2
13:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
13:10 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สนามเปตอง
13:10 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สนามเปตอง
13:10 เปตอง - ทีมชาย 3 คน ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สนามเปตอง
13:10 เปตอง - ทีมชาย 3 คน ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  
สนามเปตอง
13:20 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 9  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
13:20 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 10  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
13:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
13:30 ลอนเทนนิส -ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบแรก   คู่ที่ 2
สนามเทนนิส มรพส.
13:30 ลอนเทนนิส -ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ   คู่ที่ 3
สนามเทนนิส มรพส.
13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
14.40 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 14  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
14:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 11  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
14:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 12  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
14:00 ลอนเทนนิส -ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ   คู่ที่ 3
สนามเทนนิส มรพส.
14:30 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
14:30 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
14:40 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 13  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
15:00 แบดมินตัน -ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ   คู่ที่ 4
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
15:00 แบดมินตัน -ทีมชาย ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ   คู่ที่ 5
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
15:00 แบดมินตัน -ทีมหญิง ไม่ระบุ  รอบรองชนะเลิศ   คู่ที่ 7
หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 3
15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สนามฟุตบอล 2
15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
15:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
15:10 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามเปตอง
15:10 เปตอง - ทีมชาย 3 คน ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามเปตอง
15:20 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
17:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
17:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
17:20 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
17:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 7  
สนามกีฬาเอนกประสงค์ 2
18:40 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 7  
ศูนย์กีฬาในร่ม 1
19.00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 16  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
19:20 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 15  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
19:24 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - บุคคลหญิง ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
19:29 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - บุคคลชาย ไม่ระบุ  รอบชิงชนะเลิศ  
สนามกีฬาพระองค์ดำ
19:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
20:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 17  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
20:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 18  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
20:05 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ ไม่ระบุ  รอบแรก  คู่ที่ 19  
โรงยิมเนเซี่ยมทะเลแก้ว
20:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
9:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สนามเปตอง
9:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สนามเปตอง
9:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สนามเปตอง
9:00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สนามเปตอง
9:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สนามเปตอง
9:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
สนามเปตอง
9:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 7  
สนามเปตอง
9:00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
สนามเปตอง